Türkiye'nin internet yasası hüküm giydi!

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi.

Alternatif Bilişim Derneği'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığı sites.google.com davasında karar açıklandı.

Kamuoyunun yakından bildiği gibi sites.google.com sitesi 24 Haziran 2009 tarihinde barındırdığı bir içerik sebebiyle 5651 nolu yasaya dayanılarak erişime engellenmiş, bu engelleme sonucunda da içerik sahipleri ve bu içeriklere erişemeyen internetkullanıcıları mağdur olmuştu. 

Derneğe başvuran ve kişisel sayfaları bu yasak sebebiyle Türkiye'den erişilemeyen Ahmet Yıldırım adına açılan davada alınanan bu sonuç, 5651 nolu yasa ve sansür uygulamalarını yeniden gündeme getirdi.

Alternatif Bilişim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre AİHM bu erişim engelleme kararının ifade özgürlüğüne açıkça aykırı olduğuna karar verdi. 

Ayrıca açıklamada 5651 nolu yasanın da ifade özgürlüğünü zedeleyen bir kanun olduğu ve bu yasanın uygulanmasının başka insan haklarını da ihlal ettiği belirtildi.

Peki bu ne anlama geliyor.

Bu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da web 2.0 uygulamaları açısından ifade özgürlüğükapsamındaki ilk dava ve örnek niteliği taşıyor. AİHM'de Türkiye aleyhine bekleyen başka bir çok dava var.

Alternatif Bilişim Derneği bu karar üzerine yaptığı açıklamada 5651 nolu kanunun hala yerinde durduğunu hatırlatarak "Hükümet ve BTK bu eleştirileri dikkate almamakta ısrarını sürdürüyor. Aksine bu ifade özgürlüğü düşmanı kanunun işletilmesini kolaylaştırmak için şikayet hatları kuruyor, erişim engellemesi istatistiklerini kamuoyundan saklıyor. Güvenli İnternet denilen 'devletin merkezi filtre sistemi' için de bu şikayetlerin dayanak olarak gösterildiğini yeri gelmişken hatırlatmak isteriz" denildi.

Türkiyeli internet kullanıcılarının 5651 nolu kanunu istemediğinin belirtildiği açıklamada "Bu yasa derhal iptal edilmelidir. İfade özgürlüğünü önceleyen/garantileyen, erişim engellemesi gibi gerçek bir yaptırımı olmayan, İnternet'in dağıtık yapısına ve ruhuna uymayan metodları kesinlikle içermeyen, İnterneti tüm yurrtaşlar için temel bir hak olarak gören bir düzenlemeye acilen ihtiyacımız vardır.

"