Türkler ve İnternet

türkler ve internet Türkler ve İnternet

İnternet kullanıcıları ülkemizde çok farklı amaçlar doğrultusunda internet mecrasını kullanmakta. Kimileri haberleri takip edip gündemi yakalamakta. Kimileri gününde izleyemediği dizileri izlemekte, kimileri ise televizyon veya radyoyu takip etmekte.

İnternet Türkiye’de geçen on yıl itibariyle 2 milyon gibi bir rakamdan yaklaşık 35 milyon gibi bir rakama ulaşarak ortalama yüzde bin yedi yüz elli artış göstermiştir.

Radyonun Online Mecrada İnanılmaz Çıkışı

TV ve gazetenin yanı sıra artık radyo da internet üzerinden dinleniyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 48,32′si ve erkeklerin yüzde 51,68′i radyoyu internetten dinliyor. Radyoyu internet üzerinden dinleyenlerin yüzde 10,80′i 15-17 yaş, yüzde 33,94′ü 18-24 yaş, yüzde 31,47′si 25-34 yaş, yüzde 16,33′ü 35-44 yaş, yüzde 6,41′i 45-54 yaş aralığındaki ve yüzde 1,06′sı 55 yaş ve üzerindeki internet kullanıcılarından oluşuyor.

Gazete Trajları Düşüyor

İnternet

ölçümleme araştırmasına göre eskiden beri süre gelmiş gazete satışı artık kendini online medyaya bırakıyor. İnternetten haber okuyan bayan sayısı yaklaşık 45.03, erkeklerin sayısı ise yaklaşık 54.97’dir. Türkiye’de internetten gazete ve haber okuyanların yaşlara göre dağılımına bakıldığında yüzde 10,67′sinin 15-17 yaş aralığında, yüzde 27,63′ünün 18-24 yaş aralığında, yüzde 31,03′ünün 25-34 yaş aralığında, yüzde 18,21′inin 35-44 yaş aralığında, yüzde 9,45′i nin 45-54 yaş aralığında ve yüzde 3,02′sinin 55 yaş ve üzerinde olduğu görülüyor.
Televizyon Online Mecrada

Tv artık internetten takip ediliyor. Bu da reyting hesaplamasını olumsuz yönde etkiliyor. Yaklaşık online tv izleyenlen erkeklerin sayısı yüzde 60.91 kadınların sayısı ise 39.09 ‘dur. Araştırmaya göre; İnternetten TV izleme oranlarının yaşlara göre dağılımı şöyle: Yüzde 14,13′ü 15-17 yaş aralığında, yüzde 30,91′i 18-24 yaş aralığında, yüzde 29,37′si 25-34 yaş aralığında, yüzde 16,31′i 35-44 yaş aralığında, yüzde 7, 07′si 45-54 yaş aralığında ve yüzde 2,20′si 55 yaş ve üzerinde.