Web Tasarım Renkleri

“Zevkler ve renkler tartışılmaz” diye bir söz vardır. Bu web tasarım içinde genel kabul görmüş bir sözdür. Çünkü kişiler çok farklı renklerin tonajlarında web siteleri istemektedirler. Birinin çok güzel bulduğu bir renk ahengini bir başkası beğenmeyebilir.

Web tasarım

yaparken birbiriyle uyumu çok iyi sağlamak gerekiyor. Her web sayfasında ayrı ayrı aynı tonajları ve göz karmaşası yaratmayacak tarzda renkler kullanılmalıdır. Uyumsuz renklerin kullanılması web sayfasının insanlara itici gelmesini sağlayabilir. Bu noktaya çok dikkat edilmesi gerekir.

Web sayfası hazırlandığında hedef kitlenin bayan mı? Erkek mi? Olduğu da çok önemlidir. Çünkü bu noktada mesela kitle bayansa ağırlıklı pembe tonajları kullanılmasında yarar vardır. Çünkü bayanların en çok hoşlandığı renk bu renktir. Bunun yanında erkekler en çok maviden hoşlanmaktadır. Ağırlıklı mavi renkleri olan tarzda siteleri daha çok beğenmektedirler. Tabi bunun yanında seçimlerde satılan ürün ve hizmetinde çok önemi vardır.

Web sitesinde mesela zemin rengi olarak en çok kullanılan zemin rengi beyazdır. Çünkü beyazın üzerine ne renk kullanırsanız o hoş durur. İkinci gridir. Ağırlıklı kurumsal sitelerde kullanılır.

Web tasarımın müşterinin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri baz alınarak yapılması gerekir. Renk seçimlerinde de bu baz alınırsa başarılı çalışmalar çıkacağı kesindir.

web tasarım renkleri Web Tasarım Renkleri